Je praktijk successvoller met Energetisch Structurele Balans (ESB)
Contact
 

Disclaimer

Inhoud:
De auteur is niet verantwoordelijk voor de actualiteit, juistheid, volledigheid, kwaliteit noch de verschafte informatie. Aansprakelijkheidsclaims ten gevolge van gebruik en/of toepassing van de verschafte informatie, inclusief iedere vorm van informatie die incompleet of incorrect is, zullen derhalve worden afgewezen. Alle aanbiedingen zijn niet-bindend en zonder verplichtingen.
De complete publicatie en/of delen ervan, inclusief de aanbiedingen en informatie kunnen
door de auteur zonder vooraf in kennis stelling worden uitgebreid, veranderd, deels of geheel verwijderd.

Referenties en links:
De auteur is niet verantwoordelijk voor enige inhoudelijke referenties aan of links naar zijn webpagina´s. Zou evenwel door gebruik van de gepresenteerde informatie toch op enigerlei wijze schade ontstaan dan is slechts de auteur van die betreffende sites aansprakelijk.
Verder zal de auteur van de website niet aansprakelijk te stellen zijn voor iedere vorm van mailing, posting en discussies die hieruit ontstaan.

Copyright:
Het ligt niet in de intentie van de auteur, om gebruik te maken van tekstmateriaal waar copyright op rust. Indien hiervan onverhoopt toch gebruik wordt gemaakt, zal worden verwezen naar de bron. Al het door de auteur gecreëerde materiaal staat onder dit copyright.
Elke verveelvoudiging of gebruik van tekst (of tekstdelen), diagrammen, geluiden in een ander elektronische of gedrukte publicatie is niet toegestaan zonder de goedkeuring van de auteur.

Privacy policy:
Als de gelegenheid ertoe bestaat om persoonlijke dan wel zakelijke data (zoals bedrijfsnamen, persoonsnamen, emailadressen etc.) toe te voegen, dan geschiedt dit volledig op vrijwillige basis. Gebruikmaking van deze data is voorbehouden. Ongewenste zaken als spammail zullen worden opgespoord en gestraft. Gebruikmaking van alle aangeboden technische services zijn toegestaan.

Juridische geldigheid van deze disclaimer:
Deze disclaimer moet beschouwd worden als een integraal onderdeel van deze internetpublicatie. Indien delen of individuele terminologieën van deze verklaring niet juridisch juist of incorrect zijn, blijft de inhoud dezes onaangetast en geldig.


 
De Draeckenstaert ESB opleidingen • Beesel • T. 0031 (0)6 53 979619
info@dedraeckenstaert.com • KvK 67677312

concept & design : PAGE FACTORY
Webshop by www.trade-system.at