Je praktijk successvoller met Energetisch Structurele Balans (ESB)
Algemeen
 

Algemene informatie

Energetisch Structurele Balans (E.S.B.)

ESB® is een zachte, snelle en zeer effectieve lichaamstherapie die gebruik maakt van zachte bewegingen gericht op het herstellen van structurele dysbalans, het verminderen van stress en pijn en het vergroten van persoonlijk bewustzijn en welzijn. Het is een complex systeem van diverse technieken, die in de toepassingsprincipes van ESB® een gemeenschappelijke basis vinden.

In ESB® gaan we ervan uit dat het lichaam van de mens een groot aantal zelfcorrectie- mechanismen bezit die ons gezond houden. Storende symptomen zijn een teken van een overbelasting van deze regelmechanismen; u zou kunnen spreken van een ontoereikende probleemoplossing. Het lichaam is niet meer in staat een adequate oplossing te vinden. Tijdens een ESB®- behandeling proberen we voor het lichaam een situatie te scheppen waarin het lichaam weer gepast kan reageren. We werken in ESB® niet tegen een functioneel lichamelijk of psychosomatisch symptoom, definiëren niet, hoe een mens er optimaal uit zou moeten zien, maar geven hem gericht de mogelijkheid en de ruimte, zich zelf te reorganiseren en van binnenuit te genezen. Hierdoor wordt ons streven naar en ontplooiing van het oorspronkelijke concept, van individuele aanleg en mogelijkheden tot zelfregulatie bereikt.

Spontaan optredende zelfcoördinatie- bewegingen

Tijdens het werk dat u uitvoert bij ESB® begeleidt u spontaan optredende zelfcoördinatie – bewegingen van het lichaam. Succes in deze techniek is niet zozeer een kwestie van manuele vaardigheden als wel van persoonlijke presentie. De therapeut integreert de patiënt in zijn lichaamsbeeld en anticipeert bewegingsimpulsen. Belangrijk is het waarnemen van spontaan optredende bewegingspatronen, die zich vanuit een structurele herpositionering ontwikkelen. De aandachtig waarnemende therapeut ondersteunt en begeleidt de spontane beweging van zijn patiënt.

U kunt het vergelijken met een dans, waarbij therapeut en patiënt een danspaar vormen. In het ideale geval is het niet duidelijk welke partner de dans leidt en welke partner wordt geleid. Het paar danst samen. De therapeut brengt empatisch zijn therapeutische vaardigheden en kennis mee in de therapeutische relatie. Het contact met u als therapeut maakt het voor de patiënt mogelijk een bewegingsafloop of oplossingsmodus te vinden, die de eigen mogelijkheden (van de patiënt) op dat moment overstijgen. De patiënt kan daarbij lichamelijke en emotionele grenzen overschrijden, die hij alleen niet aan zou durven.

Bij deze techniek van empatisch werken is de therapie een uniek proces van het respectievelijke therapeut / patiëntenpaar. Iedere paar-samenstelling heeft uiteenlopende mogelijkheden en kwaliteiten. Er zijn geen vooraf bepaalde richtlijnen voor de richting, de snelheid en de mate van deze spontane bewegingen. Ze kunnen, afhankelijk van iedere individuele patiënt, energiek en groot zijn, of juist klein en zacht.

Wu Wei

De ESB®-behandeling is gebaseerd op Wu Wei, een grondstelling van het Taoïsme. Het begrip Wu Wei kom je nogal eens tegen in de klassieke werken over acupunctuur en in boeken over taoïstische acupunctuur en het betekent letterlijk vertaald: “niet handelen tegen de aard der dingen in”. In ESB® betekent dit het respecteren van het oorspronkelijke concept van de patiënt en het niet willen opdringen van de eigen wil, niet intelligenter willen zijn dan het subtiele lichaam.


 
De Draeckenstaert ESB opleidingen • Beesel • T. 0031 (0)6 53 979619
info@dedraeckenstaert.com • KvK 67677312

concept & design : PAGE FACTORY
Webshop by www.trade-system.at